Nudging Store
Workplace Nudging
Gedragsverandering in de werkomgeving

Workplace Nudging

Naar kantoor of thuiswerken? Mailen of even langslopen? Ga ik zelf zoeken of vraag ik iemand om hulp? Ook in de werkomgeving maken mensen elke dag keuzes. Onze omgeving is van invloed op ons gedrag en de keuzes die we maken. We creëren, ieder voor zich, rituelen in de manier van werken, waardoor we naar eigen oordeel prettig kunnen werken. En het liefst programmeren dit allemaal in standaard patronen waardoor het een gewoonte wordt. Wel zo makkelijk. Maar hoe gaan we om met deze gewoonten als de werkomgeving verandert?

Aansluiting zoeken bij doelen en kernwaarden

Bij Workplace Nudging draait het om de medewerkers. De methodiek heeft als doel het realiseren van gedragsverandering, zodat het gedrag aansluit bij de strategische doelen en kernwaarden van de organisatie. Medewerkers worden hierbij gestimuleerd nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen, waarbij het volledig potentieel van de fysieke, virtuele en sociale werkomgeving wordt benut.

Van ‘medewerkers kunnen’ naar ‘medewerkers willen’

Bij een verandering van werkomgeving ligt de focus vaak op het ‘kunnen’; wat heeft een medewerker nodig om op de gewenste manier te kunnen werken. Fysiek en virtueel. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers gemotiveerd zijn om op een bepaalde manier te willen werken? Dat is lastiger. Wij geloven dat een succesvolle implementatie van een nieuwe manier van werken compleet is als deze bestaat uit:

  • Een integraal ontwikkeld concept waardoor de medewerkers op de gewenste manier kunnen werken.
  • De aanwezigheid van de intrinsieke motivatie van de medewerkers om ook volgens die gewenste manier te willen werken.

Workplace Nudging zorgt voor een succesvolle implementatie van een nieuwe manier van werken.

Methodiek

De methodiek voor het ontwikkelen van Workplace Nudges bestaat uit een stappenplan met 10 stappen. De methode werkt bottom-up en ziet alle medewerkers binnen een organisatie als belanghebbenden. De organisatiecultuur is namelijk iets waar alle medewerkers binnen een organisatie een bijdrage aan leveren.

Per stap zijn verschillende instrumenten beschikbaar om alle informatie en inzichten boven water te krijgen. Tevens dragen deze bij aan een gestructureerde manier van begeleiden van het proces.

Het ontwikkelen en implementeren van succesvolle Workplace Nudges is soms een proces van ‘trial and error’. Starten met een pilot kan daarbij helpen. Daarnaast is het belangrijk effecten van Nudges te meten zodat een verbetertraject gestart kan worden, bedoeld om Nudges door te ontwikkelen of nieuwe Nudges te ontwikkelen.

Wil je meer informatie over de aanpak? Neem dan contact op via office@workwire.nl of bel 06 – 55 91 55 08 en vraag naar één van onze Nudgers.