Nudging Store
Workplace Nudging
Gedragsverandering in de werkomgeving

Wat is Nudging?

Soms hebben we een duwtje in de goede richting nodig. Willen we de juiste keuze maken zonder daar over na te hoeven denken. Niet doordat we in onze vrijheid beperkt worden, maar doordat we verleid worden de juiste keuze te maken.

Gewenste keuze makkelijk en aantrekkelijker

Nudging is een aspect van keuzearchitectuur dat gedrag van mensen op een voorspelbare manier verandert zonder de bestaande keuzes weg te nemen of deze aan te passen (Thaler en Sunstein, 2009). Nudging is dus niet dwingend. Nudging draait om het aantrekkelijk presenteren van de gewenste keuze waardoor de kans groter wordt dat mensen deze keuze maken. Dit speelt in op het libertair paternalisme, het naar eigen oordeel beter af zijn. Als je zelf de keuze maakt om te veranderen, omdat je van mening bent beter af te zijn, is de kans groot dat je hiermee een nieuw gedragspatroon ontwikkelt.

Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen geneigd zijn om keuzes te maken die makkelijker of leuker zijn dan de alternatieve keuzes. Dit komt doordat wij als mens gevoelig zijn voor keuzeopties die:

  • Opgevolgd worden door een directe beloning
  • Voor de hand liggen, weinig inspanning vragen
  • Complexe keuze makkelijker maken
  • Dus als een keuze leuker en/of makkelijker

Dus als een keuze leuker en of makkelijker wordt zijn wij sneller geneigd om deze te kiezen. Het leuker en/of makkelijker presenteren van het gewenste gedrag gaat door middel van een Nudge. Dit is een interventie die zowel in de fysieke, virtuele als sociale omgeving geplaatst kan worden. Ook kan een Nudge daardoor diverse verschijningsvormen hebben.

Nudges spelen in op de kloof tussen ‘de wil om het gewenste gedrag uit te voeren’ en de praktijk, waar blijkt dat medewerkers dit niet altijd doen. De nudge geeft een vriendelijk duwtje in de rug om deze kloof te dichten.

Op de automatische piloot

Dagelijks maken wij ontelbare keuzes. Als we bij elk keuzemoment bewust moeten nadenken over een rationele keuze, krijgen we op een dag nauwelijks iets gedaan. De meeste keuzes maken we dan ook automatisch, intuïtief en impulsief.

Als we kijken naar besluitvorming kun je alle beslissingen die je neemt onderverdelen in twee categorieën. Daniel Kahneman noemt dit in zijn boek Thinking ‘fast and slow’ systeem 1 en systeem 2.

Systeem 1 is het snelle en automatische systeem, waarmee wij zonder lang nadenken beslissingen nemen. Dit kunnen wij doen omdat de beslissing door onszelf gestandaardiseerd is. Systeem 2 maakt logische afwegingen en neemt verschillende opties in overweging voordat een beslissing wordt genomen. Het blijkt dat wij als mensen het overgrote deel van onze beslissingen (circa 90%) nemen door gebruik te maken van systeem 1. Dit maakt dat een groot deel van onze besluitvorming dus onbewust gebeurt, aangestuurd door onze ‘automatische piloot’.

Nieuwe patronen ontwikkelen

Wanneer mensen voor beslissingen weinig tijd nemen en zich laten leiden door automatische processen, ligt daar de kans om deze beslissingen structureel te beïnvloeden. De meest succesvolle nudges spelen in op systeem 1. Hier ontstaat de grootste kans dat de nieuwe keuzes geautomatiseerd worden en een patroon gaan vormen.

Nudging in de praktijk

We hebben bijna dagelijks te maken met Nudging. Bewust en onbewust. We worden genudged. In het belang van de overheid, een commercieel belang van bedrijven, ons eigen belang of een maatschappelijk belang, zoals welzijn en gezondheid. Een aantal voorbeelden van Nudging. Heb je zelf ook een interessant voorbeeld van een Nudge? Mail het naar office@workwire.nl en we delen het.

Piano trap

Pianotrap

De pianotrap. Elke trede van deze trap in Stockholm slaat een eigen toon aan zodra iemand erop stapt. Je kunt natuurlijk ook nog steeds met de roltrap, maar de gewone trap is nu wel héél verleidelijk. En dat blijkt ook uit de meting. Het trapgebruik is met maar liefst 66% toegenomen.

Toiletvlieg

De toiletvlieg

De toiletvlieg is een klassieker. En er zijn inmiddels verschillende varianten, tot en met een voetbalgoal in het urinoir. Schiphol heeft de vlieg geïntroduceerd om mannen beter te laten mikken. En met succes. Het schoonmaakbudget voor de herentoiletten is met 80% gedaald.

Supermarkten

Supermarkten nudgen je continu. De geur van vers brood, merken op ooghoogte waarvan zij willen dat je die koopt en al dat heerlijke snoepgoed dat voor het grijpen ligt terwijl jij wacht bij de kassa. En supermarkten spelen handig in op de trend naar meer gezonde voeding door ook groente en fruit aan te bieden bij de kassa.

“Papier hier. Dank u wel.”

Wie is niet groot geworden met Holle Bolle Gijs, de leukste prullenbak van Nederland. Holle Bolle Gijs zorgt ervoor dat bezoekers hun papiertjes en ander afval opsparen en netjes in de prullenbak gooien.